اعدام – آویزان ایران بازار ماشین آمریکا

اعدام – آویزان: ایران بازار ماشین آمریکا تحریم ها فرانسوی لغو تحریم بازار کار خودروسازان خودروسازان داخلی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رو به سوی آرامش در بازار اجاره

پس از سپری شدن چند هفته پرتلاطم در بازار آپارتمان‌های اجاری، گزارشات حاکی از عقب‌نشینی گروهی از مالکان نسبت به بهای پیشنهادی رهن و اجاره اولیه است و به این ترتی

رو به سوی آرامش در بازار اجاره

رو به سوی آرامش در بازار اجاره

عبارات مهم : اجاره

پس از سپری شدن چند هفته پرتلاطم در بازار آپارتمان های اجاری، گزارش ها حاکی از عقب نشینی گروهی از مالکان نسبت به بهای پیشنهادی رهن و اجاره اولیه است و به این ترتیب فایل های قیمت مناسب در بازار رهن و اجاره قدری زیاد شده است است.

به گزارش دنیای اقتصاد ، اگرچه هنوز تعداد مالکانی که با تصور زیاد کردن بعضا بیش از ۳۰ درصدی ارزش اجاری آپارتمان خود، قیمت های پیشنهادی پرتی مطرح کرده اند، کم نیست، ولی بررسی های میدانی حاکی از این است که طی چند روز اخیر بعضی از موجران قیمت های اولیه را تعدیل کرده و عوض کردن داده اند. به گفته واسطه ها، این موجران کسانی هستند که تقریبا در تمام ایام تیر در انتظار اجاره ملک خود بوده اند، ولی به علت قیمت پیشنهادی اوج نتوانستند به مقصود خود برسند و در نتیجه طی چند روز گذشته حاضر به تعدیل اجاره بهای پیشنهادی شده است اند.

یک ماه از فصل طلایی نقل و انتقالات مستاجران سپری شده است و در نتیجه یک سوم از وقت موجران جهت اجاره ملک در کوتاه ترین وقت ممکن از دست رفته هست. آنها با درک این عنوان که تعداد مستاجران در جست وجوی ملک اجاری در تابستان بسیار زیاد از سایر فصول هست، بعد از چند هفته پافشاری بر رهن و اجاره پیشنهادی بالاتر از ارزش اجاری ملک، آخر حاضر شدند قدری از اجاره بها بکاهند تا طرف تقاضا نیز رغبتی به اجاره آپارتمان آنها نشان دهد.

رو به سوی آرامش در بازار اجاره

بررسی آگهی روزنامه ها و نیز موتورهای جست وجوی ملکی نشان می دهد تعداد فایل های اجاری با قیمت پیشنهادی معقول در چند روز گذشته زیاد کردن محسوسی داشته است و این خود یک نقطه روشن جهت بازار اجاره محسوب می شود.

برخی از واسطه ها نیز که در ابتدای فصل با موجران همراهی کرده و این زیاد کردن سرسام آور اجاره بهای پیشنهادی را با توجه به رشد قیمت مسکن منطقی توصیف می کردند، بعد از تجربه هفته هایی که به لحاظ مراجعه متقاضیان املاک اجاری پررونق ولی به لحاظ تعداد قرارهای منجر به اجاره کمتر از حد مورد انتظار بود، به این باور رسیده اند که نباید نقش توان اقتصادی مستاجران را در میزان رشد اجاره بها نادیده گرفت. به این ترتیب به نظر می رسد بازار اجاره آپارتمان های مسکونی رو به سوی آرامش نسبی گذاشته و این امید وجود دارد که شمار فایل های قیمت مناسب زیاد کردن یابد.

پس از سپری شدن چند هفته پرتلاطم در بازار آپارتمان‌های اجاری، گزارشات حاکی از عقب‌نشینی گروهی از مالکان نسبت به بهای پیشنهادی رهن و اجاره اولیه است و به این ترتی

واژه های کلیدی: اجاره | بازار | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog